fbpx

Insight

Správný zaměstnanec

VUML III: Chytré zaměstnávání

Přestože v okolních zemích se jasně ukázalo, že alternativní metody zaměstnávání výrazně šetří náklady firem a umožňují získat kvalifikovanější zaměstnance, v České republice jsou tyto přístupy uplatňovány stále jen velmi zřídka.


Příčinou je v mnoha případech posedlost českých manažerů kontrolou (a také kontrola času stráveného na pracovišti namísto výsledků), nevyhovující interní firemní procesy a krátká tradice těchto forem zaměstnávání. Tyto formy zaměstnávání pochopitelně kladou nároky i na kompetenční úroveň manažerů, kteří si musí zvyknout na jiný systém řízení těchto lidí – což je další nejčastější příčinou krachu podobných iniciativ ze strany HR manažerů. Třeba však právě vy naleznete v níže uvedených příkladech inspiraci pro vaši firmu: jak získat do firmy nové profesionály, udržet si ty stávající a zvýšit vaši konkurenceschopnost.

Jaké formy zaměstnávání lze využít?

Asi nejznámější bude „home office“, kdy zaměstnanec pracuje tzv. na dálku. Tento druh není pochopitelně vhodný pro každou pozici ve firmě, avšak lze ho úspěšně aplikovat na jakékoliv pracovníky, jejichž činnost nevyžaduje každodenní přítomnost ve firmě a kteří jsou natolik osobnostně a odborně vyzrálí, abyste jim mohli dát potřebnou důvěru. (A vzhledem k různých cloudovým řešením se přímo nabízí. Je paradox, že zatímco v soukromém životě bez potíží využíváme online nástrojů a cloudových řešení, ve firemním prostředí to často vnímáme jako riziko.)

Uměli byste si představit, že celé vaše obchodní či marketingové oddělení by pracovalo v tomto režimu a setkávali byste se například jednou týdně na krátké poradě? Kolik kanceláří a energie byste ušetřili? Mimochodem v mnoha ICT firmách se obchodní oddělení podobá spíše skupině administrátorů, kteří tráví celý den u počítače. Pokud je to opravdu nutné, proč by nemohli sedět doma? Toto opatření by pochopitelně vyžadovalo změnu interních procesů tak, aby byla zajištěna kontinuita práce a byly ochráněny firemní informace.

Firmy, které tento způsob práce svým zaměstnancům umožňují, uvádějí, že došlo k výraznému snížení absence a fluktuace (a tedy i výraznému snížení nákladů). Se snížením nákladů jde ruku v ruce zvýšení profitability a konkurenceschopnosti. Samotní zaměstnanci těchto firem pak uvádějí, že jsou více motivováni a cítí, že pracují efektivněji. Šel by tento způsob u vás ve firmě využít i jako motivační nástroj?

Zkrácené úvazky a sdílená pracovní místa

Mohou být skvělou alternativou například pro rodiče s dětmi, kteří jsou profesionály, avšak práce na osm a více hodin denně je pro ně nevyhovující. Opravdu potřebujete účetní či personalistu na osm hodin denně? Kolik vás případně stojí externí firma na měsíčním paušálu? Zkrácený úvazek lze následně skvěle kombinovat s další variantou:
sdíleným pracovním místem. Máte omezený rozpočet a potřebujete například recepční? Nedaří se vám sehnat za nabízený plat zaměstnance dle vašich představ? Zkuste sehnat dvě pracovní síly, které se o jedno pracovní místo podělí. Tato varianta je vhodná například při práci na směny, kdy jeden člověk pracuje například pouze dopoledne a druhý pouze odpoledne či večer. Je však nutné dát si pozor na předávání informací, pokud je to třeba, a opět vhodně upravit pracovní procesy.

Pružná pracovní doba

S tímto nástrojem se v ČR již poměrně často pracuje, nejen v komerčním sektoru, ale kupodivu i v některých státních podnicích. Podstatou je nastavení pracovní doby tak, aby zaměstnanec zvládal například ranní doprovod dítěte do školy či odpolední vyzvedávání, aniž by to ovlivnilo jeho pracovní výkon. Obvykle je stanoven „nejpozdější“ čas příchodu do práce a „minimální“ čas pro odchod. V tomto limitu musí být zaměstnanec na pracovišti vždy, jinak se však může zcela samostatně rozhodovat o tom, kdy na pracovišti bude (tak, aby splnil požadovaný počet pracovních hodin). Tento systém mimo jiné umožňuje reflektovat pracovní výkonnost jednotlivých zaměstnanců v průběhu dne a vytěžit tak maximum z jejich potenciálu (někomu se pracuje lépe brzy ráno, jiní jsou nejvíce výkonní odpoledne či večer).

Pro mnoho manažerů je to však stále noční můra, neboť mají pocit, že při zavedení tohoto systému budou pracovníci vykazovat menší efektivitu práce a budou se spíše snažit tento systém zneužívat, aby mohli pracovat méně (opět jsme u posedlosti kontrolou a elementární nedůvěry ve své podřízené). Jestliže máte ve firmě lidi, kteří hledají jakoukoliv možnost, jak pracovat méně, základní otázka by měla být, proč u vás ještě jsou. Nezapomínejte, že i ten nejhorší podřízený je jednoznačně vaší vizitkou, a jak říkal již pan Drucker: „Firma může být pouze tak dobrá jako její zaměstnanci.“

Smlouvy na dobu určitou či dohody o provedení práce

Potřebujete pomoci s konkrétní zakázkou či v sezoně? Bojíte se, že pro zaměstnance nebudete mít po dokončení zakázky dostatek práce? Toto by mohla být cesta pro vás, jak se vyhnout komplikacím spojeným s vytvořením pracovního místa a následným propuštěním nadbytečného zaměstnance. Tato forma spolupráce jistě zaujme mnoho nezaměstnaných, kteří uvítají možnost výdělku.

Pro jaké firmy a zaměstnance jsou tedy výše uvedené způsoby práce vhodné?

Z firemního hlediska jsou vhodné pouze pro firmy se silnou firemní kulturou založenou na důvěře, samostatnosti a zodpovědnosti. Nelze je aplikovat ve firmách, kde manažeři působí jako dozorci a zaměstnanci hledají všemožné způsoby, jak se vyhnout práci. Často se však stává, že zaměstnanci jsou a priori považováni ze strany majitelů a manažerů za lenochy, které je třeba kontrolovat. V takovém případě má však firma mnohem závažnější problémy k řešení. Vhodní zaměstnanci by měli být pečlivě vybráni na základě požadavků vyplývajících z pracovní pozice, na základě osobní integrity a celkového osobnostního nastavení.

Někteří zaměstnanci potřebují ke své práci svobodu a některá z výše uvedených forem je může motivovat ke skvělým výkonům. Jiní však naopak potřebují dohled, pocit sounáležitosti a každodenní/pravidelný kontakt s kolegy. Pro tuto skupinu zaměstnanců budou výše uvedené formy zaměstnaní velmi frustrující a demotivační. Z toho vyplývá, že manažer musí své podřízené opravdu dobře znát a přechod na tyto formy zaměstnání řídit stejně poctivě jako jakoukoliv jinou zásadní změnu ve firmě.
Zavádění flexibilních forem zaměstnávání jde ruku v ruce s faktem, že většina Čechů stále není ochotna cestovat za zaměstnáním: Firmy tedy mohou přilákat spoustu kvalitních zaměstnanců s „cestovatelským blokem.“

 

VUML je Večerní učení managementu a leadershipu – společný projekt Veracompu a Společnosti pro management a leadership za účelem kultivace a kvalitního vzdělávání české a slovenské manažerské scény.

Sdílet:
PŘEDCHOZÍ ČLÁNEK

Posted by -
DALŠÍ ČLÁNEK

Posted by -

Chcete dostávat měsíční přehled toho nejzajímavějšího z ICT Blogu?