fbpx

Business

Do nemocnice ExtremeCloud IQ

Nemocnice budoucnosti? Digitalizace a jednoduchá správa!

Jednotlivá odvětví zdravotnického průmyslu jsou stále provázanější, proto se plošná digitalizace stává naprosto nezbytnou. Ale pozor, hovoříme-li o technologiích ve zdravotnictví, může být snadné soustředit svou pozornost spíše na pacienta, potažmo vyspělá nemocniční zařízení a chirurgické roboty. Je to však stabilní a spolehlivá IT infrastruktura, která je centrálním nervovým systémem celé nemocnice a úzce souvisí se schopností lékařů poskytovat konzistentní zdravotní péči na vysoké úrovni.

Správa elektronických záznamů pacientů, funkčnost zdravotnických zařízení stejně tak jako Wi-Fi pro hosty i zaměstnance závisí na správném fungování sítě. To má však svou cenu – a nejen tu finanční. Komplexnost a složitost nemocničních sítí se pro IT oddělení stává obrovským problémem a brzdí nemocniční služby v rozvoji. Roky vrstvení síťových technologií a aplikací na již existující nemocniční infrastrukturu mají za následek obtížnou údržbu systémů, neefektivní správu dat a informací nebo množství bezpečnostních rizik.

Je-li tým správců IT nucen věnovat veškerý svůj čas řešení problémů, nezbývá prostor pro tolik potřebné strategické vylepšování infrastruktury vedoucí ke zkvalitnění zdravotnické péče. Řešením je vytvoření infrastruktury, kterou je možno snadno spravovat a škálovat tak, aby umožňovala i implementaci nových technologií do budoucna. Jinými slovy: Cloud je řešením.

Zdravotnictví ať řeší pacienty, ne IT problémy

Jednou z největších výhod cloudu je zjednodušení správy celé IT infrastruktury. Mimo správu zdravotnických záznamů o pacientech, nemocničního softwaru nebo záznamy objednávek i příjmu výsledků testů z laboratoří, má IT v odvětví řadu dalších odpovědností, které mají zpravidla náročnost 24/7/365. Nemluvě o tom, že pracují s omezenými možnostmi rozpočtu i personálu.

Statisticky má 56 % zdravotnických organizací síť, která zahrnuje 11 až 100 poboček, přičemž mnoho z jejich dodavatelů a poskytovatelů je třeba propojit z více nemocnic či z geograficky vzdálených pracovišť. A jak se nemocnice snaží zpracovat, analyzovat a archivovat data napříč tolika zařízeními, dosavadní aplikace a informační systémy přestávají být dostačující.

Klíčovým požadavkem je schopnost rychle a bezbolestně implementovat efektivnější řešení do sítí nových poboček a klinik. Cloud management je ideálním řešením pro takovou situaci, neboť umožní IT pracovníkům snadno centralizovat správu síťové infrastruktury jednotlivých poboček bez jakékoliv IT podpory. Komplikovaná a vrstvená IT infrastruktura již není nutností.

Ideálním příkladem takového nástroje je ExtremeCloud IQ, který je prvním cloudovým managementem čtvrté generace pro správu síťových prvků navrženým tak, aby využíval nejmodernější cloudovou technologii: A to včetně microservices, indexovaného vyhledávání a in-memory-data-grids (IMDG) od všech předních výrobců.

Jednoduché posílení bezpečnosti

Nejde jen o jednodušší správu – cloud management zvýší také bezpečnost vaší sítě. Nabízí se logický závěr, že zjednodušení síťové infrastruktury může mít za důsledek snížení bezpečnosti. Ve skutečnosti je tomu ale naopak. Nedávný výzkum společnosti Accenture naznačuje, že 60 % CIO ve zdravotnictví uznává bezpečnostní výhody cloud managementu a 66 % je v procesu přechodu na model cloudových služeb. Čím jednoduší je síťové řešení v cloudu, tím lépe lze zajistit odpovídající zabezpečení v masovém měřítku.

„Správa sítě v cloudu navíc nabízí centralizovaný pohled na celou síť. To při záplavě sběru informací a výsledném datovém provozu v odvětví napomáhá k rychlejší detekci a eliminaci potenciálních hrozeb.“ říká Marek Szotkowski, Extreme Networks Business Development Manager ve Veracomp s.r.o.

Dle výzkumu společnosti Gartner dosáhne koncem roku 2020 trh veřejných cloudových služeb 266,4 miliard dolarů – to je o 17 % více než v roce 2019 – což naznačuje rostoucí počet organizací, které na cloud přecházejí. Zdravotnictví však čelí větším výzvám než jiná odvětví.

Není to jen technologický problém

Přechod na cloudové služby je více než jen „technologickým rozhodnutím“ – v oblasti zdravotnictví má samozřejmě dopad na IT, zároveň ale ovlivňuje pacienty, lékaře i návštěvníky. IT infrastruktura v cloudu napomáhá zjednodušit a zabezpečit komplexní sítě nemocnic, zlepšit celkovou kvalitu zdravotnické péče i koordinaci pacientů a pokládá základy pro budoucí rozvoj nemocnic a zdravotnických zařízení včetně jejich zabezpečení. A to není málo, nemyslíte? Proto je čas na změnu!

 

Distributorem řešení Extreme Networks je společnost Veracomp, která vám ráda pomůže s výběrem a konfigurací toho nejlepšího řešení přímo pro vás!

Sdílet:
PŘEDCHOZÍ ČLÁNEK

Posted by -
DALŠÍ ČLÁNEK
Posted by -

Chcete dostávat měsíční přehled toho nejzajímavějšího z ICT Blogu?