fbpx

Produktivita

Obrazovka s grafy

Co se děje v síti V: LOGmanager pro Město Karviná

V minulých dílech seriálu jsme probrali principy fungování monitoringu, síťové visibility a představili si i nástroje Flowmon a LOGmanager. Pojďme se nyní podívat na to, jak právě LOGmanager funguje v praxi a co všechno jeho nasazení vyřešilo v Karviné.

Pro upřesnění: Karviná je statutární město v Moravskoslezském kraji. Žije zde přibližně 54 tisíc obyvatel a je centrem východního Ostravska se spádovou oblastí s více jak 200 000 obyvateli.

Původní stav

V Karviné má IT oddělení magistrátu ve své správě řadu technologií od různých výrobců: Informační systém městského úřadu je tvořen více dílčími provozně ekonomickými a technologickými systémy a aplikacemi s různou mírou vzájemné provázanosti. Mezi tyto systémy patří například spisová služba, ekonomický systém, personální a mzdový systém, mapové aplikace…
Dále je město Karviná zřizovatelem řady organizací, které provozují další, často velmi různorodé systémy. Každý ze systémů magistrátu generuje velké množství důležitých informací (logů) o své činnosti, o svém stavu a o aktivitách jejich uživatelů. Jeden každý systém přitom ukládá logy jiným způsobem, v jiném formátu a na různou dobu. V případě výskytu problému by roztříštěnost ukládání logů znamenala velmi složitou identifikaci a také by se tím významně prodloužila doba nutná k jeho vyřešení.

Co bylo třeba vyřešit

Cílem projektu bylo sjednocení ukládání logů na externím zabezpečeném systému, který nebude umožňovat jejich mazání: Ať již pracovníky magistrátu, jejich dodavateli nebo případnými útočníky. Pracovníci IT oddělení magistrátu by získali komplexní přehled, co se v jeho infrastruktuře děje. Ve většině provozovaných aplikací jsou uložena osobní data občanů, zaměstnanců magistrátu atd. Od května roku 2018 navíc platí evropská regulace GDPR, kdy každý správce osobních údajů musí na požádání (a pod značnými pokutami) prokázat, kdo
přistupoval k osobním údajům, která má ve svých systémech a co s nimi dělal.

Proč LOGmanager

Výše popsané bylo třeba vyřešit nejen pro IT systémy magistrátu, ale i pro Městskou policii, základní a mateřské školy a další příspěvkové organizace města. Proto byly součástí projektu i LOGmanager Forwardery, které umožnují zabezpečený (zašifrovaný) přenos dat i po pomalých, zarušených nebo nestabilních linkách, procházejí i přes (vícenásobný) NAT a případně řeší i překrývající se IP adresní rozsahy u jednotlivých organizací. Zákazníka oslovily i další vlastnosti a výhody LOGmanageru:
• centrální úložiště logů s rychlým vyhledáváním, dlouhodobým uložením a pokročilými funkcemi typu alerty, korelace, tresholdy, reporty;
• jednoduchost ovládání, rychlost nasazení, český produkt v českém jazyce, skvělá dokumentace;
• nemožnost smazat logy;
• sběr logů z podřízených organizací;
• možnost jemného nastavení přístupových práv k datům, a to jak po funkčních celcích (např. pouze k Windows serverům u všech organizací) anebo po jednotlivých organizacích (správce sítě v jedné škole vidí jen svoje data).

Jak to dopadlo

Po nasazení LOGmanageru jsou události sbírány z 50 virtuálních serverů, dvou VMware datacenter, databáze Oracle, firewallu a virtuálního kontroleru. Celá integrace a konfigurace systému pro centralizovaný sběr a analýzu událostí byla hotová velmi brzy.
LOGmanager svým sjednocením ukládání logů a jejich zabezpečením splnil očekávání zadavatele. Díky systému upozorňování jsou IT pracovníci magistrátu včas informováni o kritických událostech. Vyřešil zároveň i legislativní regulace v podobě GDPR. Zákazník také oceňuje jednoduchost upgradu systému, analytické možnosti a přístup k webinářům, které obsahují informace o změnách a novinkách i spoustu dalších technických informací od tvůrců LOGmanageru.

Příště se podíváme na praktické nasazení Flowmonu.

Sdílet:
PŘEDCHOZÍ ČLÁNEK

Posted by -

Chcete dostávat měsíční přehled toho nejzajímavějšího z ICT Blogu?